Proč dýcháme

Proč dýcháme?

Lidé potřebují neustále dýchat, průběžně přijímat ze vzduchu čerstvý kyslík a následně pak vydechovat rozkladné produkty metabolismu. Kyslík je pro lidský organismus základní potřebou, protože je nutný pro tvorbu energie téměř všech tělesných buněk, a organismus sám jej není schopen ani tvořit ani ukládat.

Dýcháme proto, abychom žili!

Podíl kyslíku ve vzduchu je asi 21%. Z těchto 21% se dostane při každém nadechnutí plícemi jen asi 5% do krve. Ta potom přenáší kyslík z plicního oběhu k orgánům a svalům.

U mladých, zdravých lidí postačuje zdánlivě tak malý příjem 5 % kyslíku plícemi pro téměř 100% arteriální saturaci krve, aby bylo tělo optimálně zásobeno.

Při zatíženi organismu sportem či výstupem do schodů cítíme, že se snažíme rychlejším a hlubším dýcháním vyrovnat deficit kyslíku a tím se přizpůsobit zvýšené fyzické zátěži. Nejpozději v této situaci si uvědomíme, že musíme dýchat. V klidu dýcháme, aniž si to uvědomujeme, přizpůsobujeme se nepozorovaně a automaticky své potřebě v té které situaci.

Díky inhalačním aplikacím technologie AIRNERGY+ jsme schopni značně optimalizovat využití kyslíku jak v klidu, tak i v různých stresových situacích (utilizace).

Klíčová sdělení jsou následující:

  • Kyslík je přítomen v ovzduší v dostatečném množství.
  • Při každém srdečním tepu protéká krev našimi plícemi, odevzdá v nich rozkladné produkty metabolismu k vydýchání a přijme čerstvý kyslík k transportu do vnitřních orgánů a svalů.
  • Přívod čerstvého kyslíku je nezbytnou součástí pro výrobu energie v buňce.

rychlý kontakt

+420 607 770 726
sarka.jaspert@icloud.com

Ukázka použití

náhodný produkt


AIRNERGY Professional Plus

kontakt

Airnergy PLUS TRADE s.r.o.
výhradní dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku.
Šárka Jaspert
+420 607 770 726
+49 172 820 430 8

certifikáty a ocenění

made in germany 12years london2012 eurocat ipo eurocat iso eurocat iso
senses2012 eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso