O technologii Airnergy+

O technologie Airnergy+

Technologie inspirovaná přírodním procesem zvaným fotosyntéza

Kyslík má různé vlastnosti podobně jako voda, teplá nebo studená. Teplá voda rozpouští materiály jako je cukr nebo krystaly soli rychle a ve velkém množství, protože teplá voda je vysoce reaktivní. Pouze studená voda rozpouští tyto materiály pomalým tempem a v menším množství, protože studená voda má nízkou reaktivitu.

S kyslíkem je to podobné. Kyslík přítomný v okolním běžném vzduchu není reaktivní. Aby došlo k uvolnění energie využitelné pro organismus, musí být kyslík průběžně převáděn do energeticky bohatého stavu - singletového stavu.

Přirozený kyslík, který dýcháme,
je pro náš buněčný systém životním elixírem číslo 1

Kyslík, který je nepostradatelný při tvorbě buněčné energie, nejsou lidé schopni dostatečně využít, a to zejména při stresu, při nedostatku pohybu, při nezdravém způsobu stravování a hlavně během různých onemocnění. Naše výkonnost a schopnost regenerace se významně snižuje během procesu stárnutí. Naše zdraví je ve velké míře ovlivňováno i prostředím, ve kterém žijeme. Organismus potřebuje dostatek energie, aby dokázal zajistit svou výkonnost a nastolil uzdravovací a regenerační procesy.

AIRNERGY pomáhá lidskému organismu, aby přírodním způsobem, bez jakýchkoliv chemických látek či cizích substancí, lépe využil kyslík obsažený ve vzduchu.

Do přístrojů AIRNERGY je přiváděn okolní vzduch, který obsahuje svých standardních 21% kyslíku. Tedy základem je náš běžný vzduch. V zařízení AIRNERGY je kyslík průběžně navracen do energeticky bohatého stavu, což je fyziologicky aktivní forma kyslíku, kterou je tělo schopno rozeznat. Obohacení kyslíku umožňuje patentově chráněný postup napodobující proces fotosyntézy.

Částečky energeticky obohaceného, tzv. singletového kyslíku s krátkým životním cyklem se během zlomku milisekundy navracejí do svého původního stavu a uvolňují energii. Tuto energii přebírají molekuly vody obsažené ve vzduchu. Pomocí nosních brýlí pak vdechujeme obohacený vzduch.

„Energie AIRNERGY“ výrazně posiluje využívání kyslíku naším organismem a má pozitivní vliv na celou řadu tělesných funkcí. Děje se tak bez doplňkových dávek kyslíku nebo jiných pomocných látek.

Jádro spirovitální terapie: nová hypotéza o transportu kyslíku

Transport kyslíku difúzí:

Obecně se předpokládá, že kyslík vstupuje difúzí ze vzduchu až do krve. Difúze se údajně podílí i na jeho další přepravě až do mitochondrií (elektráren buněk). Hnací sílou jsou údajně výhradně dva faktory:
a) tlak vzduchu
b) koncentrace kyslíku

Ve vzduchu je 78% dusíku a 21% kyslíku. Vzhledem k tomu, že koncentrace dusíku je téměř čtyřikrát vyšši, mělo by dojít také k jeho přenosu do krve. K tomu ale nedochází!

Několik faktů je v protikladu k učebnicovému a vědeckému výkladu o pouhém přenosu difúzí, mimo jiné:

- Nejvýraznější funkcí biologické membrány je tedy funkce izolující bariéry "[1].

- "Obecná funkce membrán spočívá v tom, že membrány slouži jako propustnostní bariéra pro buňky a buněčné organely," [2]. Přenos kyslíku přes membrány není dosud objasněn

- Kyslík je hydrofobní [3], alveoly jsou pokryty jemným vlhkým filmem , povrchově aktivní látkou, surfaktantem[4]

- Kyslík je jen mírně difúzní, není prostě rovnoměrně rozložen na alveolárním epitelu v alveolách. Kyslík je relativně málo reaktivní, jeho rozpuštění nebo přenos v povrchově aktivnich látkach ( surfaktantu ) není objasněn.

- -Koncentrace kyslíku v krevní plazmě, a to jak v alveolárních kapilárách, tak na periferii, je mnohem nižší než koncentrace kyslíku v erytrocytech a v parenchymatických buňkách . Přenos kyslíku proti koncentračnímu spádu? Přenos kyslíku funguje tedy také proti koncentračnímu spádu !

Závěr: Vzhledem k tomu, že např. dusík při dýchání nevstupuje do krevního řečiště a že přírodní zákony nelze jednoduše obejít, je obecně platná domněnka o přenosu difúzí nesprávná, případně neúplná.

Nová hypotéza o aktivním přenosu kyslíku

Kyslík se vyskytuje v tripletovém stavu , v diamagnetickém stavu = má magnetické vlastnosti!

Kyslík ve vybuzeném, reaktivním singletovém stavu, v paramagnetickém stavu = nemá magnetické vlastnosti!

Potenciálně možný mechanismus přenosu

Kyslík vstupuje do alveol v tripletovém stavu. Makrofágy vybíhající do lumen alveol (mohou produkovat singletový kyslík!) aktivují kyslík do singletového stavu , který je nyní velmi reaktivní a může podstoupit chemické slučování, případně aktivně cestuje přes buněčné membrány. Poté co dorazí do erytrocytů ( do červených krvinek ), se singletový kyslík (nemagnetický) " deaktivuje " zpět do tripletového stavu = magnetického stavu . Mezi 10.000 obsazenými atomy železa nalezne pak volný atom a v důsledku "magnetické přitažlivosti " se na něj naváže.

Poté, co kyslík opustí červené krvinky, je díky aktivaci propuštěn z "magnetického spojení" do singletového stavu a může aktivně migrovat do cílových buněk / mitochondrií/, kde je k dispozici pro procesy tvorby energie.

[1] Biochemie výživy, Akademické nakladatelství Spektrum,1999 S.11
[2] Biofyzika, vydavatel W. Hoppe, W. Lohmann, H. Markl, H. Ziegler, Springer Verlag, druhé vydání, 1982, s. 439
[3] jak je uvedeno výše, s. 370
[4] Fyziologie člověka, R.F. Schmidt, G. Thewes (vydavatel), Springer-Verlag, 23.vydání, 1987, s. 578

Tím se liší AIRNERGY od ostatních kyslíkových terapií

Pro různá onemocnění a indikace se používají různé kyslíkové terapie. AIRNERGY se liší od klasických kyslíkových terapií následovně:

  • AIRNERGY nepřivádí do organismu nefyziologicky vysoké koncentrace kyslíku
  • AIRNERGY nezvyšuje v organismu nárůst kyslíkových radikálů (ionizovaný kyslík / ozón)
  • AIRNERGY nevyvolává žádné reakce na přísun cizorodých substancí
  • Místo toho má spirovitální terapie AIRNERGY tyto cíle:
  • AIRNERGY zlepšuje regulační schopnost vegetativního nervového systému a tím i řídící a regulační procesy v těle
  • AIRNERGY zlepšuje využití kyslíku, tj. využívání kyslíku v buňkách (mitochondrie – energetické elektrárny )
  • AIRNERGY zlepšuje ochranné funkce buněk proti volným radikálům tím, že tělo ve zvýšené míře tvoří vlastní ochranné enzymy , a to bez přidáni jakychkoliv cizorodých látek!

Link:
Prof. Dr. med. Klaus Jung
Herkömmliche Sauerstofftherapien im Vergleich mit dem progressiven Wirkprinzip der Spirovitalisierung

rychlý kontakt

+420 607 770 726
sarka.jaspert@icloud.com

Ukázka použití

náhodný produkt


AIRNERGY AvantGarde Custom

kontakt

Airnergy PLUS TRADE s.r.o.
výhradní dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku.
Šárka Jaspert
+420 607 770 726
+49 172 820 430 8

certifikáty a ocenění

made in germany 12years london2012 eurocat ipo eurocat iso eurocat iso
senses2012 eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso