Jak funguje spirovitálni technologie AIRNERGY+ ?

Jak funguje spirovitálni technologie AIRNERGY+?

V dýchacím přístroji AIRNERGY+ dochází k neustálému přechodu molekuly vzdušného kyslíku z jeho přirozeného, energeticky chudšího tripletoveho stavu do energeticky bohatého stavu singlet. . To je fyziologicky aktivní forma kyslíku, kterou tělo zná, protože tělesné buňky tuto formu kyslíku samy vyrábějí v rámci typickych metabolických reakcí.

Fyzikální změnu stavu molekuly kyslíku umožňuje patentovaný proces, který napodobuje přírodní proces fotosyntézy. Nestabilní forma singletového kyslíku má životnost jen zlomek několika milisekund a vrací se následně do svého základního tripletového stavu . Energie uvolněná z rozdílu mezi tripletovým a singletovým stavem kyslíku se váže na okolní medium -nosič, v tomto případě na molekuly vody.

Technologie přístrojů Airnergy:

Přístroj nasává čerstvý vzduch vnějším vzduchovým filtrem na zadní straně přístroje. Filtr slouží také jako ochrana proti prachovým částicím a bakteriím z okolního prostředí. Pod vlivem světla přesně definované vlnové délky vede pak tento vzduch podél speciálně potažených katalysátorů. Tento postup se nazývá chemiluminiscenční metoda a vede k přeměně ve vzduchu obsaženého kyslíku z tripletového stavu kyslíku ( nereaktivního ³O2)do stavu singletového. (reaktivního ¹O2).

Vzduch pak proudí skleněnou láhví naplněnou vodou a zvlhčuje se. Zvlhčený vzduch je následně opět veden katalyzátory AIRNERGY +.

V méně než 0,23 milisekundy se kyslík ve vodě vrací do svého základního tripletového stavu. Tato souhra se v molekule O2 opakuje nesčetněkrát. Energie uvolněná pří zpětné přeměně kyslíku do základního tripletového stavu je absorbována molekulami vody, jež jsou vynikajícími reaktanty pro stav ¹O2. Protože je singletový kyslík sice ve vzduchu stabilní celé hodiny, ale ve vodě pouze milisekundy, je jeho reakce se skupinou O-H vody pravděpodobná. Energie pak bezprostředně přechází na molekuly vody. Ty jsou proto pro princip technologie AIRNERGY+ elementárně důležité.

Vzduch zvlhčený v přístroji Airnergy+ vodou (H2O) vychází z přístroje v jeho přední části tryskou z ušlechtilé oceli , k níž je připojena nosní kanyla.

Voda ve skleněné láhvi by měla být kvalitni nechlórovaná neperlivá pitná voda s malým obsahem minerálů.

rychlý kontakt

+420 607 770 726
sarka.jaspert@icloud.com

Ukázka použití

náhodný produkt


AIRNERGY Professional Plus

kontakt

Airnergy PLUS TRADE s.r.o.
výhradní dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku.
Šárka Jaspert
+420 607 770 726
+49 172 820 430 8

certifikáty a ocenění

made in germany 12years london2012 eurocat ipo eurocat iso eurocat iso
senses2012 eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso