CHOPN - studie a důkazy účinnosti

Studie a důkazy účinnosti

(CHOPN - Pilotní studie)

Podle dosavadní teorie není možné zlepšit funkčnost plic pacientů s CHOPN bez léků a zvýšených dávek kyslíku. Pro vědu je však podstatná pouze ověřitelnost a srozumitelnost. Dr. Michael Kučera proto provedl placebem kontrolovanou pilotní studii u 24 pacientů s CHOPN ve věku 49 až 67 let. Výsledek dokazuje, že je možné funkci plic těchto pacientů zlepšit.

Vzhledem k tomu, že CHOPN se vyvíjí po mnoho měsíců a let, musí léčba, která slibuje úspěch, probíhat rovněž po delší dobu - vše ostatní je nereálné a pouze zbožným přáním. Pacientům s CHOPN s různým stupněm závažnosti byla aplikována spirovitální terapie po dobu šesti měsíců dvakrát denně po 20 minutách. Pomocí spirometrie (měření funkce plic) byl měřen nejdůležitější parametr FEV1.

Zajímavé na těchto výsledcích je to, že každému pacientovi s CHOPN bez výjimky se funkčnost plic zlepšila, a to bez ohledu na to, zda šlo o pacienta s CHOPN II. nebo IV. stupně. Podstatné je, že ve skupině s placebem k žádnému zlepšení nedošlo, a to ani k tzv. placebo efektu.

Spirovitální léčba CHOPN

Spirovitální léčba CHOPN

Léčba CHOPN placebem

Léčba CHOPN placebem

Diagram nahoře: Výsledky měření funkčnosti plic před a po spirovitální terapii s využitím funkčních katalyzátorů
Diagram dole: Výsledky měření funkce plic před a po spirovitální terapii bez využití funkčních katalyzátorů

Důkaz pomocí HRV

Jiná pilotní studie ukazuje vliv terapie pomocí energie kyslíku na nadřazenou řídicí centrálu - vegetativní nervový systém. Měří se HRV (variabilita srdeční frekvence), která je v mnoha směrnicích v oblasti diagnostiky považována za zlatý standard. Účastnilo se 37 osob ve věku od 23 do 83 let. Analýza HRV nám poskytuje bezprostřední výpověď o tom, do jaké míry je vegetativní nervový systém regulován a funguje. Hodnota SI (sympatikus) značí stres/napětí; RMSSD (parasympatikus) značí odpočinek/uvolnění a TP (Total Power) vykazuje celkovou energii v těle.
Jelikož mnozí z nás, a lidé postižení VPMD pak především, žijí často v dlouhodobém stresu, měla by hodnota Stres (SI) klesat, hodnota Odpočinek (RMSSD) vzrůstat a Celková energie (TP) rovněž vzrůstat - čím více, tím lépe.
V rámci zmíněné pilotní studie byly použity přístroje pro terapii pomocí energie kyslíku s pěti aktivačními jednotkami a barevná terapie.

Důkaz pomocí HRV

Srovnání: Růst kořenů u rostlin

Aktivovaná voda, která byla připravena pomocí zařízení SET5, měla v zásadě pozitivní vliv na tvorbu adventivních kořenů u mungo fazolí a řeřichy. Tento pozitivní efekt byl významně prokázán i statisticky. Neaktivovaná voda neměla na tvorbu adventivních kořenů žádný pozitivní vliv.

Vědecký důkaz o účincích terapie pomocí energie kyslíku na výhonky rostlin. Výzkum provedl: Ústav pro zemědělské a urbanisticko-ekologické projekty (Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte) na Humboldtově univerzitě v Berlíně.
Více informací k analýze HRV/VNS najdete na www.hrv-software.com Růst kořenů u rostlin

Shrnutí výsledků:

Kromě zásadního důkazu o lepší regulaci a řízení VNS byl analýzou HRV na základě měření funkce plic prokázán významný léčebný přínos právě u nemoci CHOPN. Konečně byl předložen důkaz z oblasti přírodních věd, že terapie pomocí energie kyslíku výrazně zlepšuje tvorbu kořenů u rostlin. Jelikož u rostlin nepřichází v úvahu placebo efekt, můžeme považovat téma studií a prokazování efektivnosti za úspěšně uzavřené.

ke stažení kompendium v pdf

rychlý kontakt

+420 607 770 726
sarka.jaspert@icloud.com

Ukázka použití

náhodný produkt


AIRNERGY AvantGarde Custom

kontakt

Airnergy PLUS TRADE s.r.o.
výhradní dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku.
Šárka Jaspert
+420 607 770 726
+49 172 820 430 8

certifikáty a ocenění

made in germany 12years london2012 eurocat ipo eurocat iso eurocat iso
senses2012 eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso