CHOPN - regulace plicních sklípků (alveol)

Regulace plicních sklípků (alveol)

znázorněním plicních sklípků

Ilustrace: Plíce se zvětšeným znázorněním plicních sklípků

Sympatikus a parasympatikus – působení na alveoly

Naše plíce obsahují milióny drobných alveol (plicních sklípků), které jsou regulovány a řízeny nadřazeným vegetativním nervovým systémem. Odpovídají za přívod kyslíku ze vzduchu do krve. Tyto alveoly nejsou rigidní a neflexibilní, ale naopak musí přizpůsobit svou velikosti a tvar aktuální situaci.
To například znamená, že v situaci akutního nebezpečí se stává dominantním sympatikus a plicní sklípky se za zlomek sekundy zvětší tak, aby měly buňky bezprostředně k dispozici více kyslíku. Jako nebezpečnou situaci vyhodnotí VNS nejen reálné nebezpečí, jako je například úraz či fyzické napadení, ale i podvědomé nebezpečí, jako je stres způsobený prací a rodinou nebo vlivem životního prostředí či médií. Biologickým cílem je pak zvýšená produkce energie (ATP = adenosintrifosfát) v mitochondriích, abychom mohli úspěšně čelit situaci ohrožení formou „boj či útěk“. Poté, co bylo úspěšně odraženo nebezpečí, stává se dominantním parasympatikus a zvětšené alveoly se opět vrátí do své normální velikosti. Toto neustálé zvětšování a zmenšování plicních sklípků umožňuje naše přežití, stejně tak jako příjem potravy a vylučování nebo vdechování a vydechování. Oba protipóly patří k sobě a vzájemně se podmiňují.

Principy příčiny a následku nebo akce a reakce jsou životně důležitými mechanismy, které byly v průběhu dějin lidstva optimalizovány a zdokonalovány. Aby mohla na nějakou akci navazovat smysluplná biologická a fyziologická reakce, musí regulační centrála (VNS) fungovat bezchybně a pokud možno bez cizího ovlivnění. Všechny naše smysly, vnitřní senzory a informační kanály poskytují průběžně nespočet informací, které vegetativní nervový systém shromažďuje a zpracovává, tak aby mohl následně smysluplně řídit podřízené orgány a orgánové systémy. Mnoho léků pro CHOPN působí přímo na vegetativní nervový systém a "zamlží celkovou situaci", resp. přinutí autonomní nervový systém stimulovat orgány jednostranně. Dlouhodobě to pak vede ke stále většímu poškozování.

stavy plicních sklípků ve srovnání

Ilustrace: Stavy plicních sklípků ve srovnání

shrnutí

ke stažení kompendium v pdf

rychlý kontakt

+420 607 770 726
sarka.jaspert@icloud.com

Ukázka použití

náhodný produkt


AIRNERGY AvantGarde Cristal

kontakt

Airnergy PLUS TRADE s.r.o.
výhradní dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku.
Šárka Jaspert
+420 607 770 726
+49 172 820 430 8

certifikáty a ocenění

made in germany 12years london2012 eurocat ipo eurocat iso eurocat iso
senses2012 eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso