Studie ke spirovitální terapii a důkazy její účinnosti

Studie ke spirovitální terapii a důkazy její účinnosti/h1>

(CHOPN - Pilotní studie)

Všichni pacienti s rozvinutou makulární degenerací mají sníženou variabilitu srdeční frekvence (HRV). To znamená, že vegetativní nervový systém jako nadřízená řídicí centrála je omezen. S postupujícím, resp. rozvíjejícím se onemocněním se HRV dále snižuje. Pilotní studie ukazuje působení terapie pomocí energie kyslíku na nadřazenou řídicí centrálu - vegetativní nervový systém. Měří se HRV (variabilita srdeční frekvence), která je v mnoha směrnicích v oblasti diagnostiky považována za zlatý standard. Účastnilo se 37 osob ve věku od 23 do 83 let. Analýza HRV nám poskytuje bezprostřední výpověď o tom, do jaké míry je vegetativní nervový systém regulován a funguje. Hodnota SI (sympatikus) značí stres/napětí; RMSSD (parasympatikus) značí odpočinek/uvolnění a TP (Total Power) ukazuje celkovou energii v těle.
Jelikož mnozí z nás, a lidé postižení VPMD pak především, žijí často v dlouhodobém stresu, měla by hodnota Stres (SI) klesat, hodnota Odpočinek (RMSSD) vzrůstat a Celková energie (TP) rovněž vzrůstat - čím více tím lépe. V rámci zmíněné pilotní studie byly použity přístroje na terapii pomocí energie kyslíku s pěti aktivačními jednotkami a barevná terapie.

Diagramy účinnosti spirovitální terapie

Diagram vlevo: Signifikantní pokles
(p < 0.001) u SI (-21.8 %) ukazuje výrazné snížení sympatické aktivity značící snížení stresu a stresových reakcí v organismu.

Diagram uprostřed: Signifikantní nárůst
(p < 0,001) u RMSSD (+27,1 %) u k a z u j e v ý razn ý nár ů s t parasympatické aktivity ukazující zlepšení odpočinku/regenerace v organismu.

Diagram vpravo: Signifikantní nárůst
(p < 0.001) u celkové efektivity (TP - celkový výkon+16.78 %) vegetativního nervového systému ukazuje signifikantní nárůst u rezerv a efektivity energetické a látkové výměny.

Srovnání: Růst kořenů u rostlin

Aktivovaná voda, která byla připravena pomocí zařízení SET5, měla v zásadě pozitivní vliv na tvorbu adventivních kořenů u mungo fazolí a řeřichy. Tento pozitivní efekt byl významně prokázán i statisticky. Neaktivovaná voda neměla na tvorbu adventivních kořenů žádný pozitivní vliv.

Vědecký důkaz o účincích terapie pomocí energie kyslíku na výhonky rostlin. Výzkum provedl: Ústav pro zemědělské a urbanisticko-ekologické projekty (Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte) na Humboldtově univerzitě v Berlíně.
Více informací k analýze HRV/VNS najdete na www.hrv-software.com Růst kořenů u rostlin

Shrnutí výsledků:

Pomocí analýzy HRV mohl být potvrzen významný léčebný úspěch u různých nemocí. Konečně byl předložen důkaz z oblasti přírodních věd, že spirovitální terapie markantně zlepšuje tvorbu kořenů u rostlin. Jelikož u rostlin nepřichází v úvahu placebo efekt, můžeme považovat téma studií a prokazování efektivnosti za úspěšně uzavřené.

ke stažení kompendium v pdf

rychlý kontakt

+420 607 770 726
sarka.jaspert@icloud.com

Ukázka použití

náhodný produkt


AIRNERGY Basic Plus

kontakt

Airnergy PLUS TRADE s.r.o.
výhradní dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku.
Šárka Jaspert
+420 607 770 726
+49 172 820 430 8

certifikáty a ocenění

made in germany 12years london2012 eurocat ipo eurocat iso eurocat iso
senses2012 eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso