Makulární degenerace - nadřazená regulační centrála řídící podřízené systémy

Nadřazená regulační centrála řídící podřízené systémy

vns - autonomní nervový systém

Ilustrace: Autonomní nervový systém (VNS) pracuje autonomně, to znamená, že reguluje samostatně bez záměrného zásahu.

Doposud málo známé a uznávané poznatky týkající se původních biologických souvislostí umožňují využití nových úspěšných diagnostických a terapeutických přístupů.

Stejně tak jako je moderní topné zařízení s několika topnými tělesy v různých pokojích řízeno a regulováno z nadřízené řídicí centrály, existuje i v těle nadřízená regulační centrála - vegetativní nervový systém, krátce VNS. Tvoří ho oba hlavní nervy - sympatikus a parasympatikus. VNS obsahuje informace/zpětné vazby z nervové soustavy, hormonální soustavy, imunitního systému, smyslových orgánů, informace o psychice apod. a zpracovává je. Neustále reaguje na stávající situaci a vysílá pokyny podřízeným systémům, jako jsou srdce, oběhová soustava, ledviny, játra a plíce, až na úroveň buněk, jako jsou retinální buňky, tak aby byla zajištěna (z biologického hlediska!) optimální reakce na danou situaci.
Například rozpoznání hrozícího nebezpečí aktivuje sympatikus, který pro tuto situaci nastaví do „poplachové pohotovosti“ všechny orgány, buňky a regulační systémy v těle. Důležité přitom je, že se v rámci alarmující situace s připraveností k boji nebo útěku kromě jiného rozšíří zornice, tak aby na retinální a makulární buňky dopadalo více světla a mohlo být lépe vnímáno okolí a „nepřítel“. To je důležité pro úspěšný boj o přežití. Tato jednoduchá strategie je nezbytná k přežití a v přírodě se neustále osvědčuje a optimalizuje, jak u lidí, tak u zvířat. Po situaci „bojuj nebo uteč“ trvající v přírodě pouze pár sekund, minut nebo několik hodin, se aktivuje parasympatikus (autonomní systém relaxace), který zajišťuje zotavení, regeneraci, tvorbu energie a zhojení ran či zranění, jestliže k nějakým došlo. Rozšířené zornice se dostanou opět do své normální velikosti, resp. se ještě zmenší, což má za následek menší dopad světla na retinální buňky.
Neustálé střídání napětí a uvolnění je přirozenou cestou našeho těla k dosažení maximálních výkonů a následné regeneraci.
Trvalý stres rozšíří zornice trvale, což vede k výrazně vyššímu dopadu světla na citlivé zrakové buňky, a to je poškozuje (zvýšená tvorba volných radikálů). Nezbytné regenerační a reparační procesy zrakových buněk nemohou v trvalém stresu probíhat optimálně, jelikož nervus vagus/parasympatikus není, resp. nemůže být aktivní. Například trvalý stres v trvání 15 hodin v rámci 24 hodin jednoho dne (7 hodin až 22 hodin) a pouze 9 hodin „nočního klidu“ by bylo v nerovnováze a trvale by muselo vést k poruchám a omezení funkčnosti!

ke stažení kompendium v pdf

rychlý kontakt

+420 607 770 726
sarka.jaspert@icloud.com

Ukázka použití

náhodný produkt


AIRNERGY AvantGarde Blanc

kontakt

Airnergy PLUS TRADE s.r.o.
výhradní dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku.
Šárka Jaspert
+420 607 770 726
+49 172 820 430 8

certifikáty a ocenění

made in germany 12years london2012 eurocat ipo eurocat iso eurocat iso
senses2012 eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso