Nové terapeutické možnosti u věkem podmíněné makulární degenerace

Nové terapeutické možnosti u věkem podmíněné makulární degenerace

Jestliže se objeví zkreslené vidění, resp. první příznaky věkem podmíněné makulární degenerace, mělo by být prvním a nejdůležitějším krokem zachování klidu. Panika a stres aktivují sympatikus (nerv napětí), což dlouhodobě brání a blokuje reparační a regenerační procesy těla.
V tuto chvíli byste se měli rozhodnout, kterou léčebnou cestou se chcete vydat. Abyste se ovšem mohli rozhodnout, měli byste znát alespoň výhody a nevýhody jednotlivých léčebných postupů, jelikož každá „nepřirozená“ léčebná metoda má jisté nedostatky a vedlejší účinky. Ty jsou bohužel často ze strany lékařů, terapeutů a expertů bagatelizovány, resp. pacienti o nich nejsou dostatečně poučeni.

Čím lépe jste informováni, o to lépe jste schopni zvolit si formu své léčby. To Vám umožní učinit sám za sebe zodpovědné a sebevědomé rozhodnutí (sebeurčení a odpovědnost sám za sebe). Pro Vaše uzdravení je důležité, abyste se tímto tématem důkladně zabýval/a, protože, jestliže tak neučiníte, přenecháte jiným (cizím) lidem odpovědnost za Vaši léčbu a Vaše zdraví. Terapeuti a lékaři přemýšlející celostně a pracující biologicky Vás rádi na Vaší cestě podpoří. Nechte si pro rozhodování dostatek času. Makulární degenerace není onemocněním, při kterém je třeba činit ukvapená mimořádná opatření. Jestliže se rozhodnete pro celostní léčbu či léčbu pomocí přírodní medicíny, zůstává Vám cesta konzervativní medicíny i nadále otevřena. U konzervativní léčby jsou případná poškození nevratná.

Možnosti celostní terapie

Základní myšlenkou následujících metod celostní terapie je nalezení a vyrovnání metabolických a reparačních procesů, tak aby mohly opět optimálně probíhat tělesné reparační procesy. Jelikož nebyly zničeny nebo potlačeny žádné buňky a tkáně, neexistuje ani žádné riziko vzniku nevratných poškození. Spíše by bylo dobré pochopit, k čemu v zasažené tkáni z biologického a fyziologického hlediska dochází.

  • Spirovitální terapie / Airnergy
  • Akupunktura - speciálně podle prof. Boela
  • Ortomolekulární terapie
  • Rostlinné a homeopatické prostředky
  • Rozpoznání a odstranění problému - redukce stresu
  • Uvolňovací metody
  • Změna stravovacích zvyklostí

Terapeutické možnosti konzervativní medicíny

Na tomto místě bychom Vám rádi představili běžné léčebné postupy. Při klasické léčbě se neléčí příčiny vzniku VPMD. Tělu se neustále podsouvá, že je hloupé a nefunguje správně, a my tuto chybu musíme napravit - a to až u 1 milionu inteligentně řízených chemických reakcí za sekundu na jednu buňku. Naštěstí máme svobodu náboženství a každý může věřit v to, co chce :-). Riziko je u takovéhoto postupu do jisté míry enormní. Poškození jako např. tvorba jizev, zničení makulárních a retinálních buněk a okolních tkání výrazně zhoršuje šance na regenerační a reparační proces těla samotného.

Intravitreální injekce inhibitorů VEGF:

Inhibitory VEGF jsou léky, které mají zabránit vrůstání nových cév do sítnice nebo pod ni. VEGF znamená Vascular Endothelial Growth Factor (vaskulární endotelový růstový faktor). Injekce je aplikována při lokální anestezii injekční stříkačkou přímo do oka.

Tepelná laserová terapie:

pomocí tepelné laserové terapie jsou novotvořené cévy obliterovány („spáleny“), tak aby nemohly dále růst. Při této terapii jsou nevratně zničeny i zrakové buňky nad nimi!

Fotodynamická terapie (PDT)

Při PDT jsou do cév očního pozadí umístěny katalyzátory aktivovatelné světlem a ty jsou pomocí laseru aktivovány. Katalyzátory, které byly předtím inertní, jsou nyní reaktivní a uvedou následně kyslík nacházející se v okolí do singletového stavu. Tento reaktivní kyslík (působí jako volné radikály) vede ke zničení okolních buněk, i těch zdravých.

Injekční aplikace léku za oko

I když se rozhodnete pro konzervativní léčbu, je možno komplementárně nasadit spirovitální terapii, abychom zmírnili možné vedlejší účinky, podpořili reparační procesy a zlepšili celkové tělesné i duševní zdraví.

ke stažení kompendium v pdf

rychlý kontakt

+420 607 770 726
sarka.jaspert@icloud.com

Ukázka použití

náhodný produkt


AIRNERGY AvantGarde 24 Carat

kontakt

Airnergy PLUS TRADE s.r.o.
výhradní dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku.
Šárka Jaspert
+420 607 770 726
+49 172 820 430 8

certifikáty a ocenění

made in germany 12years london2012 eurocat ipo eurocat iso eurocat iso
senses2012 eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso