Makulární degenerace - další související informace o kyslíku

Další související informace o kyslíku

Kyslík - základní informace

Vzduch, který dýcháme, obsahuje 21 procent životně důležitého kyslíku, 78 procent dusíku a 1 procento vzácných plynů. Kyslík nelze v těle ukládat. Nepřetržité dýchání je proto nezbytné.
Kyslík se v přírodě nachází většinou jako dvouatomová molekula (O2). Naše tělo je za optimálních podmínek schopno přijmout pouze čtvrtinu vdechovaného kyslíku ze vzduchu, tři čtvrtiny jsou opět nepoužité vydechovány.

  • vzduch obsahuje cca. 21 % kyslíku
  • za optimálních podmínek přijme tělo čtvrtinu tohoto kyslíku a váže ho na hemoglobin (=¼)
  • asi tři čtvrtiny jsou opět nevyužity vydechovány (=¾)

Kolik kyslíku je v těle využíváno a spotřebováno buňkami a orgány?

  • 98% kyslíku vázaného na hemoglobin v arteriální krvi je normální stav (cca. 20,4 ml/dl u mužů a cca. 18,8 ml/dl u žen).
  • Pouze cca. 5 ml/dl je spotřebováno v těle buňkami a orgány
  • To znamená, že maximálně 25% dostupného kyslíku (100%) v těle využijí buňky, orgány a tkáně.

Energetické stavy kyslíku

Kyslík může být inertní nebo reaktivní v závislosti na stavu energie. Následující příklad ilustruje rozdíl mezi inertní a reaktivní formou: Bez ohledu na to, zda je voda studená, nebo teplá, je chemicky H2O. Cukr nebo sůl se nicméně lépe rozpustí v teplé vodě než ve studené. Teplá voda má totiž vyšší stav energie než voda studená. Podobně může být i kyslík inertní nebo reaktivní.
Kyslík ve vzduchu, který nás obklopuje, je inertní (tripletní stav kyslíku = 3O2) a musí být organismem samotným neustále aktivován, aby se stal reaktivním (singletový kyslík = 1O2), tak aby vůbec mohl reagovat s biomolekulami.

Kyslík a výroba energie v těle

Až na případy intenzívní medicíny, v mimořádných situacích nebo při závažném plicním onemocnění, jako je např. CHOPN, plicní fibróza, plicní emfyzém nebo plicní sarkodióza, se obvykle prostřednictvím plic dostává ze vzduchu do krve dostatek kyslíku. To lze snadno změřit pomocí tzv. pulzního oxymetru (Finger-clip). Hodnoty od 96 do 98 procent jsou známkou toho, že krev je dostatečně okysličena. Zvýšený přívod kyslíku zde nemá z biologického hlediska žádný význam, protože krev je již maximálně okysličena.
Příčina mnoha poruch spočívá ve využití kyslíku v buňkách, v energetických elektrárnách - mitochondriích. V případě, že vlastní spalovací proces nadále neprobíhá optimálním způsobem, vzniká jako u automotoru méně energie a zároveň zvýšené množství škodlivin. Životnost klesá.
Zvýšený přísun kyslíku není řešením. Jestliže je například u auta špatně nastaven motor, nemá smysl natankovat do nádrže více benzínu. Celý motor - zejména proces spalování - musí být optimálně vyladěn.

Kyslík a příroda

Kyslík ve vzduchu, který nás obklopuje (21 %), se nachází převážně v inertním tripletovém základním stavu (3 O2).
Inertní kyslík tělo nemůže využít, ale musí ho samo aktivovat tak, aby mohl být účinně transportován přes plíce do krve a odtud dále k jednotlivým buňkám.

Reaktivní a aktivní forma kyslíku je ve fyzice známa jako singletový kyslík (1O2). U této molekuly O2 je změněno vzájemné postavení elektronů. Ze dvou nespárovaných elektronů s paralelními spiny se stávají spárované elektrony s antiparalelním spinem. Singletový kyslík existuje v přírodě již miliony let, tělo si ho neustále samo vytváří, aby mohly probíhat metabolické procesy a přenos signálů. Neustálá aktivace kyslíku, tak aby mohl být transportován a využíván, spotřebovává energii. V průběhu našeho života, při nemoci, s přibývajícím věkem a při stresu schopnost našich buněk produkovat dostatek energie (ATP = adenosintrifosfát) klesá.

Neúplné využití kyslíku spolu se snižující se produkcí ATP a zvýšenou tvorbou kyslíkových radikálů vede k dalšímu poškození buněčných struktur a rychlejšímu stárnutí buněk.
Pokud již není vyráběno dostatečné množství energie, může být v důsledku toho aktivováno menší množství kyslíku, což má opět za následek méně ATP. Kruh, který je nutno přerušit.

ke stažení kompendium v pdf

rychlý kontakt

+420 607 770 726
sarka.jaspert@icloud.com

Ukázka použití

náhodný produkt


AIRNERGY Travel Plus

kontakt

Airnergy PLUS TRADE s.r.o.
výhradní dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku.
Šárka Jaspert
+420 607 770 726
+49 172 820 430 8

certifikáty a ocenění

made in germany 12years london2012 eurocat ipo eurocat iso eurocat iso
senses2012 eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso